ว่าด้วยเรื่องของ Ambitious

ว่าด้วยเรื่องของ Ambitious


ชื่อเกมของ Saga Planets ในยุคหลังมักสอดแทรกคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญ

ยกตัวอย่างเช่น Kakenuke★Seishun Sparking! คำว่า Sparking ความหมายคือ 弾ける (はじける) ซึ่งก็สอดคล้องกับคอนเซปต์ของเกมที่ว่าชีวิตวัยรุ่นมีเพียงหนเดียว ออกมาทำอะไรบ้าๆ สนุกสุดเหวี่ยง และเต็มที่กับชีวิต

เกมใหม่ล่าสุดในครั้งนี้มีชื่อว่า Ambitious Mission (アンビシャス ミッション) ซึ่งดูเหมือนว่า Ambitious เป็นคีย์เวิร์ดและธีมหลักของเกมนี้


Ambitious ความหมายคือ "มุ่งมั่นทำตามความตั้งใจหรือความปรารถนาอันแรงกล้าให้สำเร็จ" โดยมากใช้เป็นคำชมและใช้ในความหมายเชิงบวก เช่น You are an ambitious man. คุณเป็นคนทะเยอทะยาน เป็นต้น

ในภาษาญี่ปุ่น Ambitious แปลว่า 野心的 (やしんてき) หรือก็คือ "ปรารถนาในสิ่งที่มากเกินกว่าที่ตัวเองสามารถทำได้" และ "ขัดเกลาตัวเองเพื่อทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้สำเร็จและได้มาไว้ในครอบครอง" ซึ่งตรงกับคำว่าทะเยอทะยานในภาษาไทย

ปัญหาคือคำว่า "ทะเยอทะยาน" แม้จะหมายถึง "อยากมีฐานะหรือภาวะสูงกว่าดีกว่าที่เป็นอยู่" เหมือนกับ Ambitious แต่ถ้าพูดว่า เขาเป็นคนทะเยอทะยาน คนไทยส่วนมากกลับตีความไปในทางลบ

ศาสนาพุทธสอนให้ระงับกิเลส ความอยากได้อยากมีเป็นสิ่งที่ไม่ดี อีกทั้งวัฒนธรรมไทยโบราณมักสอนให้คนรู้จักพอเพียง อย่ามักใหญ่ใฝ่สูง อย่าทำอะไรเกินตัว ควรรู้จักเจียมตัว ด้วยเหตุนี้คำว่าทะเยอทะยานจึงมีนัยยะเชิงลบแฝงอยู่ด้วย


ฉะนั้น ถ้าจะแปลคำว่า "Ambitious" ในความหมายที่ Saga Planets อยากให้เป็น ต้องหาคำศัพท์อื่นที่ไม่ใช่ทะเยอทะยาน อีกทั้งไม่มีนัยยะเชิงลบแฝง

ผมเดาว่าความหมายของ Ambitious ที่คนเขียนบทเกมต้องการสื่อน่าจะเป็น "พันธกิจที่ยากลำบากมากๆ เกินความสามารถ และดูเหมือนจะไกลเกินเอื้อม แม้กระนั้นก็อยากทำให้สำเร็จลุล่วง ไม่ว่าจะต้องแลกกับอะไรหรือพยายามหนักแค่ไหนก็ตาม"

ภาษาไทยน่าจะตรงกับคำว่า:

  • ฝนทั่งให้เป็นเข็ม
  • พยายามอย่างหนัก
  • ตั้งใจแน่วแน่
  • วิริยะอุตสาหะ
  • พากเพียร
  • มุมานะ
  • อุตสาหะ
  • บากบั่น

ตอนนี้ยังสรุปไม่ได้ว่าจะเลือกใช้คำศัพท์ไหนดี คงต้องรอให้ Saga Planets เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับเกมมากกว่านี้แล้วค่อยตัดสินใจอีกที