การอ้างความไม่รู้

การอ้างความไม่รู้

無知論証 (むちろんしょう)
การอ้างความไม่รู้

การอ้างความไม่รู้ (ละติน: argumentum ad ignorantiam) เป็นตรรกะวิบัติ (fallacy) ประเภทหนึ่งที่เกิดจากการกล่าวอ้างว่าข้อสรุปต้องเป็นจริงเพราะไม่มีหลักฐานที่โต้แย้งข้อสรุปนั้น

โดยมากมักพบได้บ่อยในรูปแบบ
- ในเมื่อไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่า X เป็นจริง ดังนั้น X เป็นเท็จ
- ในเมื่อไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่า X เป็นเท็จ ดังนั้น X เป็นจริง

ยกตัวอย่างเช่น
- ผีไม่มีอยู่จริง เพราะว่าฉันมองไม่เห็น

การที่เรามองไม่เห็น ไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นไม่มีอยู่ เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าผีมีอยู่จริงหรือไม่ เราจึงไม่ควรรีบด่วนปฏิเสธว่าผีไม่มีอยู่จริงหรือยืนยันว่ามีผีอยู่จริง