คำชม

คำชม

หลังจากที่ประกาศผลสอบ JLPT มีสมาชิกเพจหลายคนทักมาแจ้งข่าวดีว่าสอบผ่านแล้ว ขอบคุณทางเพจมากเลยที่ช่วยให้สอบผ่าน

ในฐานะคนที่มีส่วนช่วยให้ประสบความสำเร็จ ผมเองก็พลอยดีใจตามไปด้วย แม้กระนั้น เรื่องหนึ่งที่ผมจะไม่ทำโดยเด็ดขาดคือการชมคนอื่นว่า "เก่งมาก"

การชื่นชมว่าเก่ง ฉลาด หัวดี หรือมีพรสวรรค์เป็นเรื่องดีอย่างยิ่งในระยะสั้น แต่ในระยะยาวคำชมจำพวกนั้นอาจย้อนกลับมาทำลายความสามารถหรือศักยภาพได้

คนที่ได้รับคำชมว่าเก่งบ่อยๆ จะตีกรอบตัวเองว่าตนเป็นคนเก่ง ซึ่งถ้าหากวันใดวันหนึ่งเกิดทำผิดพลาดขึ้นมาก็เท่ากับว่าคุณค่าที่ยึดถือ ซึ่งก็คือความเก่งกาจสูญสลายจนหมดสิ้น

คนที่เชื่อว่าตัวเองเป็นคนเก่งจึงพยายามปกป้องตัวเองด้วยการหลีกเลี่ยงอุปสรรคและความยากลำบาก ไม่กล้าเผชิญหน้ากับความท้าทาย ส่งผลให้กลายเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเอง ย่ำอยู่กับที่ และขาดการพัฒนาในที่สุด

ด้วยเหตุนี้ ผมจึงเปลี่ยนจากการชมว่า "เก่งมาก" เป็น "พยายามได้ดีมาก" แทน เพราะความพยายามจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง ไม่กลัวแม้ว่าจะเป็นเรื่องยากแค่ไหนก็ตาม ต่อให้ล้มเหลวหรือไม่เป็นไปตามที่หวังไว้ก็สามารถพยายาม เรียนรู้ และพัฒนาตัวเองต่อไปได้