CG ผิดพลาดในเกม Hapymaher

CG ผิดพลาดในเกม Hapymaher

ความรู้ใหม่วันนี้ เกม Hapymaher เวอร์ชั่นต้นฉบับ (2013) ลงสีดวงตาผิด สีตาของเคโกะที่ถูกต้องคือสีม่วงคราม ไม่ใช่สีแดง

เกมเวอร์ชั่นรีเมค Hapymaher Regret End (2023) แก้ไขสีดวงตาให้ถูกต้องแล้ว

เวอร์ชั่นต้นฉบับ
เวอร์ชั่นรีเมค