ทำอย่างไรให้คนสนใจและหันมาติดตามเรา

ทำอย่างไรให้คนสนใจและหันมาติดตามเรา

หนึ่งในปัญหาของคอนเทนต์ครีเอเตอร์มือใหม่คือทำคอนเทนต์แล้วไม่มีใครสนใจ อุตส่าห์เขียนบทความหรือทำคลิปตั้งนาน แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับตรงกันข้ามกับความพยายามที่ทุ่มเทลงไป

หากต้องการให้มีคนสนใจและติดตามเราไปตลอด เราต้องรู้จักสร้างความเชื่อมั่นและจูงใจคนให้อยู่หมัด ซึ่งวิธีการโน้มน้าวใจคนประกอบด้วย 3 สิ่งสำคัญ ได้แก่


1. Ethos ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร (ผู้เขียน/ผู้พูด)

ความน่าเชื่อถือของมีผลอย่างมาก ถ้าคอนเทนต์เหมือนกันผู้ติดตามจะเลือกคนที่น่าเชื่อถือมากกว่า ดังนั้นเราต้องประกาศให้ผู้ติดตามรู้ว่าเราเป็นใคร ถนัดด้านไหน เรียนจบอะไรมา มีประสบการณ์อะไรบ้าง และจะดียิ่งกว่าถ้ามีตำแหน่ง คอนเนคชั่น หรือคนดังในวงการช่วยโปรโมทให้

หากไม่มีแต้มต่อแม้แต่น้อย วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับมือใหม่คือการเล่าถึงประวัติและประสบการณ์ของตัวเองที่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์ เพราะประสบการณ์เป็นสิ่งที่มีเอกลักษณ์ (unique) และไม่มีใครลอกเลียนแบบได้

2. Logos ตรรกะและความสมเหตุสมผล

คอนเทนต์หรือข้อมูลที่นำเสนอต้องมีความเป็นเหตุเป็นผล สามารถอธิบายด้วยตรรกะได้ มีแหล่งอ้างอิงหรือข้อมูลสนับสนุนสิ่งที่เราพูด รวมทั้งผู้ติดตามสามารถสรุปสิ่งที่เราพยายามสื่อออกไปได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

การให้เหตุผลสามารถทำได้หลายวิธี เช่น อ้างอิงจากบทความหรืองานวิจัย นำเสนอกรณีศึกษา (case study) หรือแม้แต่การยกตัวอย่างจากประสบการณ์ตรงที่ได้พบเจอด้วยตัวเองก็ทำได้เช่นกัน

3. Pathos ความเข้าใจผู้ฟังและอารมณ์ร่วม

เราต้องมี empathy หรือการสร้างอารมณ์ร่วมกับผู้ติดตาม เสมือนเข้าไปอยู่ในจิตใจของพวกเขา ไม่ใช่แค่เข้าใจ แต่ต้องทำให้ผู้ติดตามรู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกันหรือเคยประสบปัญหาเช่นเดียวกัน

ในฐานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ เราต้องรู้ข้อมูลทางประชากร (demographic) เช่น เพศ อายุ การศึกษา รวมทั้งเข้าใจว่าผู้ติดตามเป็นใคร ต้องการอะไร คาดหวังอะไร มีความเชื่ออย่างไร และมีปัญหาทุกข์ใจอะไรบ้าง

คอนเทนต์ที่ดีต้องสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์ เช่น ถ้าเขียนให้
เด็กอ่านต้องใช้ภาษาแบบหนึ่ง เขียนให้ผู้ใหญ่อ่านก็ใช้ภาษาอีกแบบ หรือคอนเทนต์สำหรับคนทั่วไปอาจใช้วิธีเปรียบเปรยที่เข้าใจง่าย ไม่ต้องลงลึกวิชาการมากนัก เป็นต้น


คอนเทนต์ที่ดีและน่าติดตามต้องมีทั้ง ethos logos และ pathos ประกอบกัน แม้เวลาผ่านมาแล้วกว่า 1,000 ปี แต่หลักการนี้ก็ยังใช้ได้เสมอ เพราะจิตใจคนเราไม่ได้เปลี่ยนไปตามยุคสมัย

ด้วยเหตุนี้ หากใครสามารถจับจุดแล้วรักษาสมดุล (balance) ทั้ง 3 องค์ประกอบนี้ได้ รับประกันว่าการมีชื่อเสียงและฐานผู้ติดตามเยอะๆ ไม่ใช่เรื่องเกินตัวแน่นอน