โคโตะดามะ (言霊)

โคโตะดามะ (言霊)

ไหนๆ ก็แนะนำเกมของค่าย Purple ไปแล้ว ก็เลยตั้งใจว่าจะถือโอกาสแนะนำคู่เกมเทพอย่าง Amatsutsumi และ Aoi Tori ด้วย

เกม Amatsutsumi มีคำศัพท์เฉพาะอยู่หนึ่งคำที่ต้องพิจารณาให้ดีก่อนที่จะแปล นั่นคือคำว่า "โคโตะดามะ"

"โคโตะดามะ (言霊)" ประกอบจากคำว่า 'คำพูด' และ 'จิตวิญญาณ' ความหมายคือคำพูดมีความศักดิ์สิทธิ์ มีพลังที่ทำให้สิ่งที่พูดกลายเป็นความจริงได้

เนื่องจากโคโตะดามะไม่ปรากฏในวัฒนธรรมตะวันตก ดังนั้นภาษาอังกฤษจะทับศัพท์ว่า Kotodama ไปเลย พร้อมทั้งแปลอธิบายว่าเป็นพลังพิเศษที่ allows one to control people with the power of one's voice

แต่ภาษาไทยมีความเชื่อที่คล้ายคลึงกับโคโตะดามะอยู่ ดังนั้นควรเลือกใช้วิธีแปลแบบเทียบเคียง เท่าที่สำรวจมามีอยู่ 4 คำที่น่าสนใจ ได้แก่


1. "สัจจะวาจา"
เป็นคำศัพท์ที่มี 4 พยางค์พอดีเป๊ะ ซึ่ง 'สัจจะ' หมายถึงความจริงแท้ คำพูดแปรเปลี่ยนเป็นความจริงได้ แต่ปัญหาคือในเกมไม่ได้บอกว่าถ้าไม่รักษาสัจจะแล้วจะใช้พลังไม่ได้ ดังนั้นคำศัพท์นี้ยังไม่เข้ากับบริบทของเกม

2. "วาจาทิพย์"
ความหมายตรงกับภาษาญี่ปุ่นเกือบ 100% เลย แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่คำศัพท์ที่นิยมใช้กันสักเท่าไหร่ อีกทั้งคนที่ไม่เคยได้ยินคำศัพท์นี้มาก่อนอาจจะเดาความหมายไม่ถูก

3. "วาจาสิทธิ์"
คำศัพท์นี้มาจากตำนานเรื่องพระร่วง แต่ผมอยากเลี่ยงคำศัพท์นี้เพราะเดิมทีคำว่าสิทธิ์หมายถึงสำเร็จ (ความหมายไม่ตรงกับโคโตะดามะ)

แม้ว่าปัจจุบันคำว่าสิทธิ์หมายถึงอำนาจอันชอบธรรม แต่พระเอกของเรื่องที่ครอบครองพลังนี้ก็ไม่ได้ใช้อำนาจอย่างชอบธรรม อีกทั้งพลังของพระเอกไม่ได้เหมือนกับพระร่วงสักทีเดียว

4. "วาจาประกาศิต"
ประกาศิตคือคำสั่งเด็ดขาดและคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคล้ายกับโคโตะดามะ มีความเด็ดขาด สามารถบงการให้สิ่งต่างๆ เป็นไปตามคำพูดได้

โดยส่วนตัวชอบคำว่า "วาจาประกาศิต" แม้ว่าจะเป็นคำศัพท์จะยาวไปหน่อย (5 พยางค์) แต่ฟังแล้วรู้สึกว่ามีพลังและติดหู