เกร็ดความรู้เกี่ยวกับชื่อเกม ネコと女子寮せよ!

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับชื่อเกม ネコと女子寮せよ!

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับชื่อเกม ネコと女子寮せよ! (Neko to Wakai Seyo!)

ประโยคนี้มีที่มาจาก ネコと和解せよ (neko to wakai seyo) ซึ่งประโยคดั้งเดิมที่ถูกต้องคือ 神と和解せよ (kami to wakai seyo)

ตามโบสถ์หรือคริสตจักรมักจะแปะป้ายประกาศต่างๆ ไว้ หนึ่งในป้ายที่พบได้ค่อนข้างบ่อยคือ 神と和解せよ "จงปรองดองกับพระเจ้า"

จนกระทั่งมีคนมือบอน เอาสีไปทาปิดทับส่วนหนึ่งของคันจิ 神 (คามิ; พระเจ้า) ให้กลายเป็น ネコ (เนโกะ; แมว) ด้วยเหตุนี้ประโยคดังกล่าวจึงเปลี่ยนความหมายเป็น "จงปรองดองกับแมว" และกลายเป็น meme ให้ชาวเน็ตล้อกัน

ทาง CUFF เอาประโยคนี้มาตั้งเป็นชื่อเกมแต่เล่นคำซ้อนกันสองรอบ เขียนว่า 女子寮 (หอพักหญิง) แต่อ่านว่า ワカイ ซึ่งอาจหมายถึง 和解 (การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์และสันติ) หรือ 若い (วัยเยาว์) ก็ได้