โลกถูกครอบงำด้วยตัวเลข

โลกถูกครอบงำด้วยตัวเลข

เกมใหม่ซาก้า นึกว่าเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เลคเชอร์ซะยาวเลย แต่ก็ดีเหมือนกัน ได้ทบทวนความรู้เก่าๆ ที่ลืมไปหมดแล้ว

ในเกม พอตัวละครพูดถึงตัวเลขก็เกริ่นเรื่องสถานการณ์ Cryptocurrency ในปัจจุบัน จากนั้นก็อธิบายหลักการ Blockchain แบบคร่าวๆ แล้วก็ย้อนกลับมาคำถามที่ว่า "ทำไมเงินถึงมีมูลค่า"

คำตอบในเกมคล้ายๆ กับเนื้อหาในหนังสือ Sapiens: A Brief History of Humankind ที่เล่าว่าเงินเป็นเพียง "สิ่งสมมุติในจินตนาการ" ที่ทุกคนเชื่อและยึดถือร่วมกัน

คนในสมัยก่อนใช้วิธีแลกเปลี่ยนสิ่งของ แต่วิธีดังกล่าวไม่สะดวก จึงต้องมีการคิดค้นสิ่งที่เป็นตัวกลางเพื่อใช้แทนการแลกเปลี่ยน ซึ่งก็คือคอนเซปต์ของเงินตราที่ใช้ในปัจจุบัน

ด้วยเหตุนี้ เงินจึงเป็นการเชื่อใจซึ่งกันและกัน (mutual trust) ว่ามันมีมูลค่า ทั้งๆ ที่เงินไม่ได้มีตัวตนที่แท้จริง เป็นแค่จินตนาการร่วม (collective imagination) เท่านั้น

ถ้าวันใดวันหนึ่งคนเลิกเชื่อมั่นในเงิน มูลค่าของเงินก็จะกลับไปสู่มูลค่าพื้นฐาน ซึ่งก็คือ 0 หรือไม่มีค่า ซึ่งพวกเหรียญคริปโตฯ ต่างๆ แม้จะมองไม่เห็นหรือจับต้องไม่ได้ แต่ก็ตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐานเดียวกัน

หลังจากนั้นก็เปลี่ยนไปเรื่องต้นทุนการผลิตของสินค้าต่างๆ มีสินค้าบางประเภทที่ต้นทุนแค่ 5-10% ของราคาสินค้า แต่ผู้บริโภคยินดีจ่ายแพงๆ เพราะเชื่อมั่นในมูลค่า