เซชุน (青春)

เซชุน (青春)

"เซชุน (青春)" หรือ "วัยรุ่น" เป็นวัยที่อยู่กึ่งกลางระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ ครึ่งหนึ่งยังมีความฝันแบบเด็กๆ ที่มองอนาคตข้างหน้าด้วยความหวังและความสวยงาม อีกครึ่งหนึ่งเริ่มสัมผัสและรับรู้ได้ถึงความเป็นจริงในชีวิตที่มีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไป

วัยเด็กเป็นวัยที่ไม่สามารถแยกแยะจินตนาการกับความเป็นจริงได้ ส่วนวัยผู้ใหญ่รับรู้ความเป็นจริงมากเกินไปจนจินตนาการกลายเป็นเพียงความเพ้อฝันไร้แก่นสาร เพราะผู้ใหญ่ไม่ได้ตระหนักแม้แต่น้อยว่าตนเองได้สูญเสียความงดงามของจิตใจจนไม่สามารถ "ฝัน" ได้อีกต่อไป

ในขณะที่เซชุนมีครบทั้งสองอย่าง มีทั้ง "ความฝัน" และ "ความเป็นจริง" รวมกันอยู่ บรรดาเซชุนทั้งหลายจึงพยายามแสวงหาเอกลักษณ์เฉพาะตัวและจุดมุ่งหมายในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกันด้านการเรียน กีฬา ศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม และอื่นๆ อีกมากมาย

แม้ว่าไม่ใช่เซชุนทุกคนที่มีชีวิตโลดโผน เรื่องเล็กน้อยในชีวิตอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงตัวโปรด กิจกรรมโรงเรียนที่สนุกสนาน ความว้าวุ่นใจกับเพื่อนสนิท หรือความรักครั้งแรกของหนุ่มสาวล้วนมีแง่มุมที่น่าสนใจด้วยตัวของมันเอง การถ่ายทอดข้อดีและข้อบกพร่องของชีวิตเซชุนก่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ที่สั่นสะท้านจิตใจของผู้อ่านได้อย่างน่าอัศจรรย์