ลองเล่นเกมห่วย

ลองเล่นเกมห่วย

เคยมีคนปรึกษาว่าอยากเขียนบทเกมวิชวลโนเวล ช่วยแนะนำเกมที่มีเนื้อเรื่องดีสำหรับใช้เป็นต้นแบบให้หน่อย นอกจากผมจะแนะนำเกมที่ดีให้แล้ว ผมยังแนะนำให้ลองเล่นเกมที่ห่วยแตกด้วยเช่นกัน

ไม่ปฏิเสธว่าเกมห่วยคือเกมที่ไม่สนุก เล่นแล้วรู้สึกเสียดายเวลาชีวิต แต่ถ้าลองพินิจพิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนว่า "ทำไม" เกมนั้นๆ ถึงห่วย เกมยอดแย่ก็กลับกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นเลิศที่แม้แต่เกมดีก็ไม่สามารถมอบให้ได้

เมื่อเราสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีและอะไรคือสิ่งที่ไม่ดี การสรรสร้างผลงานที่ดีก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

(รูปประกอบไม่เกี่ยวข้องกับบทความ…… หรือเปล่านะ?)