ภควันตภาพ

ภควันตภาพ

วันนี้เห็นเวอร์ชวลยูทูปเบอร์ Minato Aqua ร้องเพลง "Ubiquitous dB" (https://www.youtube.com/watch?v=0fTmEfBvp50) แล้วนึกเรื่องอะไรบางอย่างขึ้นมาได้

https://www.youtube.com/watch?v=0fTmEfBvp50

ช่วงต้นปี ผมได้อ่านบทความเกี่ยวกับ Digital Transformation ที่เล่าถึงเทรนด์ในอนาคตว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกปรับให้เป็นดิจิทัล (Digitalization)

ในบทความยังเล่าต่อว่าในอนาคตภายภาคหน้า เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตจะล้ำหน้าจนความรู้สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้เราไม่จำเป็นต้องเรียนหนังสือในห้องเรียนอีกต่อไป

ซึ่งปรากฏการณ์นี้มีชื่อเรียกว่า "การศึกษาแบบภควันตภาพ"


ตอนนั้นผมนั่งงงอยู่ประมาณ 10 วินาทีว่า "ภควันตภาพ" คืออะไร โชคดีที่ในบทความกำกับภาษาอังกฤษไว้ด้วยว่าภควันตภาพคือ "Ubiquitous" (  = อยู่ในทุกหนแห่ง ) ผมเลยเข้าใจความหมายได้

โชคดีที่สมัยนี้คนนิยมแปล Ubiquitous ว่า "แพร่หลาย" "ไร้ขอบเขต" หรือไม่ก็ทับศัพท์ไปเลย เช่น "ยูบิควิตัสคอมพิวติ้ง" (Ubiquitous Computing) ไม่อย่างงั้นผมคงต้องแปลไทยเป็นไทยอีกรอบ 😅