การแปลใน Lupercalia of the Silent Accord

การแปลใน Lupercalia of the Silent Accord

โดยปกติเกมวิชวลโนเวลมักใช้การแปลแบบ Localization กล่าวคือปรับคำแปลใหม่ให้ผู้อ่านปลายทางเข้าใจง่าย แลกกับการยอมสละทิ้งซึ่งภาษาต้นฉบับบางส่วน

แต่ Lupercalia of the Silent Accord (เกม Meikei no Lupercalia เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ) ใช้วิธีการแปลแบบตรงตัว ต้นฉบับญี่ปุ่นมายังไงก็แปลแบบนั้นเลย โครงสร้างประโยคที่พิลึกพิลั่นของอาจารย์ Lucle (นักเขียนบท) ก็ปล่อยไว้แบบนั้น ไม่แก้อะไรเลย

ถ้าเป็นคนที่รู้ภาษาญี่ปุ่นอยู่บ้างน่าจะชอบวิธีการแปลแบบนี้ แต่สำหรับผู้อ่านภาษาอังกฤษที่ไม่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นอาจค้นพบว่าบางประโยคไม่เป็นธรรมชาติ

ยกตัวอย่างเช่นสำนวน 力になる ถ้าเป็นคนปกติคงแปลว่า [be of] help, [be of] assistance หรือจะใช้ stand by ก็ได้ แต่นักแปลเล่นแปลตรงๆ ว่า ...will be your strength

ถ้าว่ากันตามตรงก็ไม่ผิดอะไรหรอก แต่มันไม่เป็นธรรมชาติ น่าจะเรียบเรียงประโยคใหม่สักหน่อย ไม่ต้องตรงตัวเป๊ะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นก็ได้