คันจิในหนังสือสูญสิ้นความเป็นคน (人間失格)

คันจิในหนังสือสูญสิ้นความเป็นคน (人間失格)

วันนี้นั่งดูไลฟ์ย้อนหลังของอาไคฮาโตะ วีดีโอนี้ฮาดี ถ้ารู้ภาษาญี่ปุ่น
https://www.youtube.com/watch?v=ME0dWOhZ4Ms

ฮาโตะทำ challange ด้วยการอ่านนิยายเรื่อง "สูญสิ้นความเป็นคน" หรือ 人間失格 ของดาไซ โอซามุ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องหยุดอ่านโดยทันทีถ้าอ่านออกเสียงคันจิผิดครบ 10 ครั้ง

เนื่องจากฮาโตะไม่แม่นคันจิ ก็เลยเผลอปล่อยไก่ไปเยอะมาก เช่น อ่านออกเสียง「三度々々」ว่า「さんどどど」(คำตอบที่ถูกต้องคือ さんどさんど หรือ みたびたびたび ก็ได้ อ่านได้สองแบบ)

จนกระทั่งอันเกือบสุดท้ายที่เป็นกรณีพิเศษ พอฮาโตะรู้ว่า「集り」อ่านว่า 「たかり」ถึงกับเกรี้ยวกราด กรีดร้องเกือบ 3 นาทีได้

สุดท้ายมาตายที่คำว่า 阿鼻地獄 จบการไลฟ์ (<-- ใครจะไปอ่านออก!)